Centrum

Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź” zostało powołane do istnienia z dniem 1 maja 2013 roku, dzięki dekretowi ks. bpa Ryszarda Kasyny, Biskupa Diecezji Pelplińskiej.

dekret.indd
image-10

(kliknij na obrazek, aby powiększyć)

Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź” jest placówką, która oferuje specjalistyczną pomoc rodzinom i osobom indywidualnym potrzebującym wsparcia w przezwyciężaniu trudności życiowych, problemów psychicznych oraz duchowych.

Centrum zajmuje się również profilaktyką i edukacją w celu promocji zdrowia i propagowania integralnego rozwoju osoby ludzkiej. CPP „Więź” jest ośrodkiem niepublicznym.

STATUT
Działamy zgodnie z zatwierdzonym prawnie statutem.

m4s0n501