Barbara Praclewska

barbarapEkonomista, księgowa, kierownik administracyjno-biurowy w CPP „Więź”.

Osoba Pierwszego Kontaktu – przyjmuje zgłoszenia i kieruje zainteresowanych do odpowiedniego specjalisty.

Ks. Krzysztof Naczk

xkrzysztofn

Doktor teologii moralnej, psycholog, psychoterapeuta.

Absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii oraz Szkoły Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył kurs zaawansowany terapii systemowej prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Obecnie w trakcie szkolenia z Somatic Experiencing. Pracował na Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, par, rodzinną oraz terapię grupową. Oferuje pomoc psychologiczną dla osób życia konsekrowanego oraz mężczyzn poszukujących swojej tożsamości. Zajmuje się również problemami z pogranicza duchowości i psychologii.

W CPP „Wieź” pełni funkcję dyrektora.

Ks. Sławomir Ałaszewski

xslawekDoktor teologii rodziny. Ukończył 2-letnie szkolenie z Systemowej Terapii Rodzin w Krakowskim Ośrodku Terapii.

Jest Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin Diecezji Pelplińskiej oraz formatorem Doradców Życia Rodzinnego, wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie oraz w Instytucie Formacji Kapłańskiej, animatorem Spotkań Małżeńskich.

W CPP „Więź” zajmuje się poradnictwem rodzinnym, spowiednictwem oraz pełni funkcję Z-cy dyrektora.

Katarzyna Topolska

katarzynatMagister psychologii oraz teologii, psychoterapeutka. Ukończyła kurs dla zaawansowanych z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię par i terapię rodziną.

Bogumiła Sankowska

bogumilasMagister pedagogiki, psychoterapeutka, doradca zawodowy. Ukończyła kurs dla zaawansowanych z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Prowadzi badania pedagogiczne, zajęcia indywidualne oraz grupowe z dziećmi i młodzieżą, indywidualne konsultacje pedagogiczne dla rodziców oraz warsztaty tematyczne.

Katarzyna Kulas

katarzynakMagister pedagogiki, psychoterapeutka – ukończyła kurs dla zaawansowanych z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Posiada doświadczenie w poradnictwie rodzinnym i wychowawczym, w działaniu interwencyjnym oraz profilaktycznym. Organizuje szkolenia we współpracy z różnymi instytucjami pomocowymi. Zajmuje się diagnozą, terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży oraz psychoterapią par i rodzin. Pomaga rodzicom po stracie dziecka.

Alicja Grabska

alicjagCertyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia (nr uprawnień 499).

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu Psychologii Klinicznej na Akademii Medycznej w Gdańsku oraz studia podyplomowe z zakresu Wychowania do Życia w Rodzinie na Uniwersytecie Gdańskim. Współzałożycielka i członek zespołu Ośrodka Terapii Kobiece Dusze.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, m.in. DDA (dla Dorosłych Dzieci Alkoholików). Pracuje w nurcie integracyjnym, które łączy różne podejścia w psychoterapii.

 

Magdalena Fiturska

Magdalena FiturskaPsycholog z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia podyplomowe z doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, oraz kurs I stopnia „Systemowe rozumienie rodziny” prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi udzielając im pomocy psychologicznej. Współpracuje także z rodzicami dzieci niepełnosprawnych wspierając ich w procesie wychowawczym, prowadząc grupę wsparcia i warsztaty podnoszące ich kompetencje wychowawcze. W Centrum „Więź” prowadzi konsultacje psychologiczne, poradnictwo wychowawcze, psychoterapię małżeńską i rodzinną.

 

Joanna Bładzikowska

Absolwentka filologii polskiej i angielskiej UG. Ukończyła kurs dla terapeutów DMT (Dance/Movement Therapy) Polskiego Instytutu Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie oraz szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach 1st. w Centrum Rozwiązań w Toruniu. Uczestniczka Szkolenia Technik  Terapii Tańcem i Analizy Ruchu IBA w Warszawie. Ciągle rozwija się, jako praktyk i nauczyciel, od wielu lat uczestnicząc w  warsztatach pracy z ciałem i analizy ruchu ( m.in. metodą Alexandra, Ruchu Autentycznego, Feldenkraisa, Lowena, analizy ruchu Laban/ Bartenieff) oraz tańca ( m.in. flamenco, taniec orientalny, kontakt-improwizacja, taniec współczesny). Propaguje świadome podejście do ciała, ruchu i tańca widząc w tych obszarach wielki walor terapeutyczny i rozwojowy.

W CPP „Więź” prowadzi grupę rozwoju osobistego oraz warsztaty pogłębiające świadomość ciała.

Katarzyna Sanocka-Szulc

Katarzyna Sanocka

Magister psychologii i socjologii w trakcie doktoryzacji, life/business coach, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji oraz trener umiejętności miękkich. Ukończyła dzienne studia psychologiczne, socjologiczne i doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podstawowy Kurs Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu w zakresie pomocy indywidualnej, rodzinnej oraz pracy z parą (członek nadzwyczajny WTTS). Zainteresowana psychologią kobiecości, którą rozwija prowadząc Fundację Kobieta z Brzuszkiem.

W Centrum Więź prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym i systemowym, głównie z młodzieżą i dorosłymi w depresji oraz parami, jak również sesje i warsztaty coachingowe.

 

Piotr Mikucki

Doktor nauk humanistycznych, pedagog, psychoterapeuta. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako coach, trener, mentor.

W CCP „Więź” zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej dorosłych. Pracuje w modelu integralnym wykorzystując różne nurty psychoterapeutyczne.

Anna Milanowska

Psycholog, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta – w trakcie szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin “Na Szlaku”. Prowadzi terapię w nurcie psychodynamicznym oraz systemowym.

Od kilkunastu lat zajmuje się osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami pracując zarówno w systemie ambulatoryjnym jak i stacjonarnym oraz prowadząc działalność profilaktyczną w ramach warsztatów, kursów i szkoleń. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z młodzieżą w placówkach resocjalizacyjnych, współpracuje z organami wymiaru sprawiedliwości. 

W Centrum “Więź” prowadzi terapię młodzieży oraz osób dorosłych.