Dorota Kamrowska

Dorota KamrowskaPsycholog, terapeutka pracująca w nurcie terapii systemowej oraz transkulturowej psychoterapii pozytywnej. Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziale geriatrycznym w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim, w Ośrodku Alzheimerowskim NZOS „Senior” w Sopocie, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim.
W Centrum “Więź” zajmuje się poradnictwem rodzinnym oraz terapią par i rodzin. Prowadzi zajęcia z psychologii w ramach Akademii 50+.

Ks. Krzysztof Naczk

xkrzysztofn

Doktor teologii moralnej, psycholog, psychoterapeuta.

Absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii oraz Szkoły Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył kurs zaawansowany terapii systemowej prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Obecnie w trakcie szkolenia z Somatic Experiencing. Pracował na Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, par, rodzinną oraz terapię grupową. Oferuje pomoc psychologiczną dla osób życia konsekrowanego oraz mężczyzn poszukujących swojej tożsamości. Zajmuje się również problemami z pogranicza duchowości i psychologii.

W CPP „Wieź” pełni funkcję dyrektora.

Dorota Gorczyca

dorota_gorczycaMgr psychologii. Terapeuta rodzinny. Ukończyła dwuletnie szkolenie z zakresu Systemowej Terapii Rodzin prowadzone pod patronatem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 9 lat współpracuje z różnymi placówkami w zakresie prowadzenia Terapii Rodzin i Par.

Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży zdobyte w pracy w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim. Dodatkowo przez szereg lat – m.in. jako psycholog szkolny – zajmuje się indywidualną opieką i wsparciem psychologicznym dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, a także prowadzi zajęcia warsztatowe o charakterze psychoedukacyjnym dla rodziców i nauczycieli (np. Trening Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców lub Nauczycieli).

Małgorzata Chmielewska

malgo_chmielewskaPsychoterapeutka, certyfikowany terapeuta uzależnień. Ukończyła 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej, Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie. Prowadzi terapię indywidualną oraz konsultacje dla osób w kryzysach życiowych, relacyjnych, zmagających się z depresją i innymi zaburzeniami emocjonalnymi. Oferuje również pomoc w zakresie uzależnień. Prowadzi psychoterapię w modelu psychodynamicznym.

Ks. Rafał Barciński

xRafalBarcinskiDoktor teologii duchowości, od 2003r. ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, moderator rekolekcji ewangelizacyjnych dla osób z uzależnieniami, wykładowca teologii duchowości, kierownik duchowy. Ukończył Szkołę Wychowawców WSD przy Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

W Centrum „Więź” zajmuje się pomocą duchową, min. towarzyszeniem duchowym w rozeznawaniu powołania, poradnictwem duchowym w przezwyciężaniu problemów życiowych, kierownictwem duchowym, a także posługą spowiednika.

Iwona Suchanowska-Kowalczyk

suchanowska-kowalczykPsycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyła podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie. Jest również certyfikowanym terapeutą psychoterapii uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, gdzie przez wiele lat zajmowała się terapią osób uzależnionych od alkoholu oraz psychoedukacją ich rodzin. Prowadziła również psychoterapię indywidualną w jednej ze starogardzkich poradni zdrowia psychicznego. Pracuje w oparciu o teorię psychoanalityczną, oferując osobom dorosłym, zgłaszającym się po pomoc do Więzi, psychoterapię indywidualną oraz grupową.

Joanna Bładzikowska

Absolwentka filologii polskiej i angielskiej UG. Ukończyła kurs dla terapeutów DMT (Dance/Movement Therapy) Polskiego Instytutu Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie oraz szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach 1st. w Centrum Rozwiązań w Toruniu. Uczestniczka Szkolenia Technik Terapii Tańcem i Analizy Ruchu IBA w Warszawie. Ciągle rozwija się, jako praktyk i nauczyciel, od wielu lat uczestnicząc w warsztatach pracy z ciałem i analizy ruchu ( m.in. metodą Alexandra, Ruchu Autentycznego, Feldenkraisa, Lowena, analizy ruchu Laban/ Bartenieff) oraz tańca ( m.in. flamenco, taniec orientalny, kontakt-improwizacja, taniec współczesny). Propaguje świadome podejście do ciała, ruchu i tańca widząc w tych obszarach wielki walor terapeutyczny i rozwojowy.

W CPP „Więź” prowadzi grupę rozwoju osobistego oraz warsztaty pogłębiające świadomość ciała.

Anna Zagłoba-Góralska

Psychoterapeutka, socjoterapeutka –  uczestniczka szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim, psychologię kliniczną w ramach studiów podyplomowych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Jest dyplomowanym socjoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Odbyła pół roczny staż kliniczny w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim na oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości.

Obecnie jest uczestnikiem kursu terapeutycznego dla dzieci w paradygmacie psychodynamicznym prowadzonym przez Ośrodek Psychoterapii Mały Książę w Krakowie. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u  certyfikowanych superwizorów.

W Centrum „Więź” zajmuję się terapią indywidualną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Interesuje się problematyką okresu dorastania oraz postępowaniem z dzieckiem w kryzysie.

Anna Baranowska

Magister filozofii i teologii, absolwentka Podyplomowego Studium Rodziny. W trakcie kończenia studiów licencjackich i doktoranckich z zakresu filozofii chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego Diecezji Pelplińskiej.

Prowadzi zajęcia na Wydziale Teologicznym w Poznaniu oraz szkolenia dla Doradców Życia Rodzinnego w Diecezji Pelplińskiej. Członkini Stowarzyszenia Komunia Małżeństw. W Centrum „Więź” wraz z mężem zajmuje się poradnictwem rodzinnym, prowadzi doradztwo z zakresu seksualności małżonków oraz uczy metod rozpoznawania płodności wg prof. Rötzera.

Karol Drywa

Teolog, dietetyk. Ukończył także szkolenia z zakresu holistycznych terapii naturalnych uzyskując państwowy tytuł zawodowy naturoterapeuty oraz kurs z zakresu ziołolecznictwa.

Od 2011 roku pracuje w gabinecie Olive Natural Med w Sopocie, w którym wykonuje zabiegi masażu leczniczego z elementami terapii manualnej kręgosłupa oraz prowadzi „Centrum zdrowych jelit” wykonując specjalistyczny zabieg irygacji jelita grubego. Poza tym w dziedzinie dietetyki zajmuje się szczególnie dieto-terapią w chorobach autoimmunologicznych. Ukończył także kurs Doradcy Medycyny Naturalnej wg. św. Hildegardy z Bingen, która scala dotychczasową praktykę, wiedzę i doświadczenie. W Centrum “Więź” prowadzi gabinet promocji zdrowia i poradnictwa żywieniowego w oparciu o medycynę naturalną św. Hildegardy oraz wykonuje masaże lecznicze z elementami terapii manualnej.

Siostra Weronika Dryl

Urszulanka Unii Rzymskiej. Wykładowca katechetyki, dydaktyki i metodyki z doświadczeniem pracy w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów, Karmelitów, w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie, w Seminarium w Kijowie, a obecnie w Gdańskim Kolegium Teologicznym w Gdyni.

Współpracuje z ośrodkami rekolekcyjnymi jezuitów w Gdyni i Warszawie w rekolekcjach ignacjańskich jako kierownik duchowy, prowadzi rekolekcje, dni skupienia, sesje modlitewne i formacyjno-szkoleniowe.

Od lat na drodze pisania ikony, którą zajmuje się z pasją – prowadzi rekolekcje z warsztatem pisania ikony i modlitwą Jezusową.