Barbara Czapiewska

Barbara Czapiewskamgr pedagogiki resocjalizacyjnej, terapeuta leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, nikotyny, współuzależnienia, DDA. Certyfikowany instruktor terapii ( Certyfikat nr. 189), specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Pracuje w nurcie behawioralnym terapii indywidualnej i grupowej. Swoją pracę poddaje comiesięcznej superwizji w Ośrodku Wsparcia Psychicznego – Promedica w Chojnicach, gdzie pracuje jako terapeuta leczenia uzależnień.

Ks. Krzysztof Naczk

xkrzysztofn

Doktor teologii moralnej, psycholog, psychoterapeuta.

Absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii oraz Szkoły Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył kurs zaawansowany terapii systemowej prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Obecnie w trakcie szkolenia z Somatic Experiencing. Pracował na Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, par, rodzinną oraz terapię grupową. Oferuje pomoc psychologiczną dla osób życia konsekrowanego oraz mężczyzn poszukujących swojej tożsamości. Zajmuje się również problemami z pogranicza duchowości i psychologii.

W CPP „Wieź” pełni funkcję dyrektora.

Adelina Jarzemska

Adelina_JarzemskaPedagog, doradca życia rodzinnego, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Pedagogicznych) oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Studiów nad Rodziną). Jest członkiem Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny wg metody Profesora Rötzera.

W Centrum zajmuje się poradnictwem rodzinnym oraz problematyką naturalnego planowania rodziny.

ks. Stanisław Stolc

ks. Stanisław StolcDługoletni kapelan Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach i Hospicjum Zwiastowania NMP.

Posługiwał także w Ośrodku Nerwic i Uzależnień MAWIKO. Ukończył Studia Podyplomowe z Bioetyki na UKSW w Warszawie. Jest dyrektorem Domu Kapłana Seniora w Chojnicach.

W Centrum „Więź” zajmuje się pomocą duchową.

Martyna Tomaszewska

Mediator wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Słupsku, familiolog, pedagog. Absolwentka studiów I i II stopnia na kierunku Nauki o Rodzinie –  UMK w Toruniu.

Propagator naturalnych metod rozpoznawania płodności. Ukończyła szkolenie specjalistyczne z zakresu mediacji w postępowaniu w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i separację w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie.