„Termomodernizacja Budynków Terapii Rodzinnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Od 20 lipca 2016r. Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź” w Starogardzie Gdańskim w partnerstwie z Domem Formacyjnym w Mikoszewie realizują projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków terapii rodzinnej zlokalizowanych w Mikoszewie i Starogardzie Gdańskim.

Przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację:

  • budynku Centrum Psychologiczno-Pastoralnym „Więź” w Starogardzie Gdańskim. W ramach prac wykonane zostanie: docieplenie ścian, stropu, połaci dachu, części podpiwniczonej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana systemu grzewczego, wymiana pokrycia dachu, wykonanie instalacji sanitarnych, w tym: wykonanie źródła ciepła oraz instalacji grzewczej, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej, wykonanie instalacji wentylacyjnej, modernizacja oświetlenia wbudowanego.
  • trzech budynków terapii rodzinnej w Mikoszewie. W ramach prac wykonanie zostanie: docieplenie  ścian, stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji sanitarnych, w tym: wykonanie źródła ciepła oraz instalacji grzewczej, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej, wykonanie instalacji wentylacyjnej oraz modernizacja oświetlenia wbudowanego.

W ramach powyższych działań przewidziano również inne dodatkowe prace budowlane, które mogą wyniknąć po opracowaniu ekspertyz, badań lub programu prac konserwatorskich.

Realizacja projektu przyczyni się do redukcji zużycia energii pierwotnej o 1 147 888 kWh/rok (69,44) oraz zapewni istotne efekty ekologiczne (m.in.: redukcję emisji gazów cieplarnianych) w stosunku do nakładów finansowych.

Realizacja projektu nie tylko zmniejszy straty ciepła i obniży koszty ogrzewania, ale również poprawi warunki użytkowania obiektów.

Wartość projektu: 7 997 610,46 PLN (kwota wydatków kwalifikowalnych: 6 918 811,08 PLN)

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 880 989,42 PLN