Wypalenie zawodowe. Jak sobie z nim poradzić?

Wypalenie zawodowe dotyczy wszystkich grup społecznych, także osób duchownych i konsekrowanych. Obserwuje się, że osoby, których praca wymaga intensywnych kontaktów z ludźmi są bardziej narażone na wypalenie. Przyczyną wypalenia zawodowego jest przede wszystkim długotrwały stres, który skutkuje wyczerpaniem fizycznym i psychicznym.

Wypalenie zawodowe w każdym przypadku może mieć inne objawy:

 1. Na poziome somatycznym najczęściej pojawiają się problemy ze snem, podwyższone ciśnienie, problemy ze strony układu pokarmowego, bóle głowy, obniżenie odporności organizmu oraz chroniczne zmęczenie.
 2. Na poziomie psychicznym mogą pojawić się problemy emocjonalne takie jak rozdrażnienie, przygnębienie, poczucie bezsilności, trudności z koncentracją, coraz większe trudności z wykonywaniem swoich obowiązków, spadek zaangażowania, pogarszające się relacje ze współpracownikami.
 3. Na poziomie duchowym pojawiają się oziębłość, niechęć, rozdrażnienie w podejmowanych praktykach duchowych, poczucie pustki i bezsensu, myśli o utracie powołania.

Wypalenie chociaż często definiowane w obszarze zawodowym jest również „kryzysem osobistym”. Każdy kryzys zaprasza lub wymusza „zmiany” pewnych elementów dotychczasowego sposobu życia i funkcjonowania. Czasami konieczne jest sięgniecie do głębszych przyczyn kryzysu osobistego takich jak obciążenia psychiczne wyniesione z dzieciństwa, okresu dorastania, przeżyte traumy.

Wypalenie jest dużym cierpieniem (przeżywanym na poziomie somatycznym, emocjonalnym, relacyjnym i duchowym) wymaga empatycznego podejścia i kompleksowego działania w różnych sferach. Integralne podejście do zjawiska wypalenia zakłada zaakceptowanie faktu, że „wychodzenie”  z wypalenia zawodowego jest procesem długotrwałym. Pomocne mogą się okazać takie formy pomocy jak farmakoterapia, dieta, pomoc psychologiczna, terapia, warsztaty rozwoju osobistego, towarzyszenie duchowe.

Szkoła Formacyjna św. Józefa, która tworzona jest przez specjalistów współpracujących z Centrum Psychologiczno-Pastoralnym “Więź”, proponuje wsparcie w ramach projektu „Przeciw wypaleniu” adresowanego do osób, które zdiagnozowały już wstępnie problem z wypaleniem zawodowym u siebie lub podejrzewają, że może on ich dotyczyć. Wsparcie składa się z trzech obszarów działań:

 • Indywidualnego wsparcia (specjalistycznego) – online, odpłatnie
 • Kursu Wewnętrznej Integracji – stacjonarnie, odpłatnie
 • Superwizji – online, bezpłatnie.

Koordynatorem projektu jest ks. dr Krzysztof Naczk.

Zachęcamy do kontaktu ws szczegółów: tel. 883 009 455 lub

Weekendy Wewnętrznej Integracji – nowa formuła

Trzecia edycja dotychczasowego Kursu Wewnętrznej Integracji zmienia swoją formułę. Do rozpoczynającego się pod koniec października cyklu będzie można dołączyć na dwa sposoby: dołączając do całości kursu lub zapisując się na listę uczestników na poszczególne weekendy. Pozostałe punkty dotychczasowej oferty nie ulegają zmianie.

Przypomnijmy. Każdy ze zjazdów dedykowany będzie osobnemu tematowi:

 • Pułapki umysłu i techniki medytacyjne / 29-31 października
 • Rola emocji i modlitwa serca  / 12-14 listopada
 • Dbanie o ciało i zdrowa asceza / 10-12 grudnia
 • Zaspokajanie potrzeb i rozeznawanie duchowe / 14-16 stycznia
 • Zasoby i praktykowanie wdzięczności / 4-6 lutego
 • Zranienia życia i uzdrowienie wewnętrzne / 25-27 marca
 • Dusza jako Twierdza wewnętrzna / 22-24 kwietnia
 • Wieź ze sobą i natchnienia wewnętrzne / 20-22 maja
 • Integracja wewnętrzna i dojrzałość duchowa / 10-12 czerwca

Rozpoczęcie zjazdów: piątki godz. 19:30

Zakończenie zjazdów: niedziele godz. 15:00

Celem Weekendów Wewnętrznej Integracji jest poszukiwanie wewnętrznej integracji ciała, psychiki i duszy. Nasze zjazdy odbywać się będą w nadmorskiej Białogórze, a uczestnikom zapewniamy pełne wyżywienie i zakwaterowanie w ośrodku rekolekcyjno-wypoczynkowym.

METODY PRACY:

Praktyki modlitewne

Wykłady tematyczne

Warsztaty psychologiczne

Trening interpersonalny

Trening uważności

Ćwiczenia pogłębiające świadomość ciała

Konsultacje indywidualne

Spotkania poprowadzi ks. Krzysztof Naczk – teolog, psycholog i psychoterapeuta

Koszt całkowity: 520 zł/zjazd

Zapisy i dodatkowe informacje:

 

„AKADEMIA ZDROWA” w Centrum Psychologiczno-Pastoralnym „Więź” w Starogardzie Gd.

Zapraszamy do skorzystania z propozycji zadbania o swoje zdrowie we wszystkich jego płaszczyznach: ciała, psychiki, relacji i ducha. Już 6 października rusza „Akademia Zdrowia”. Zapisy trwają!

Spotkania podzielone zostały tematycznie, a każdy z uczestników Akademii może samodzielnie zdecydować w których zajęciach będzie chciał brać udział.

Ciało:

Poprowadzi: Karol Drywa – dietetyk, naturoterapeuta, masażysta

„Warsztaty ze św. Hildegardą” – patronką tzw. medycyny chrześcijańskiej. Celem prowadzonych warsztatów jest budowanie naturalnej odporności w oparciu o zdrowe żywienie oraz specjalistyczna pomoc w odzyskaniu zdrowia – zwłaszcza z chorób metabolicznych i cywilizacyjnych. Służą również odzyskaniu prawidłowej wagi ciała i dobrego samopoczucia, poprzez precyzyjnie skomponowany jadłospis w oparciu o hildegardową naukę o człowieku i całościowego leczenia chorób, z uwzględnieniem promowanej przez świętą z Bingen duchowości.

Psychika

Poprowadzi: Dorota Kamrowska – psycholog, psychoterapeuta

„Warsztaty odkrywania osobistych zasobów”. Znaczenie zasobów osobistych w zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego jest potwierdzone naukowo. Świat, w którym żyjemy przynosi nam wiele przyjemnych doświadczeń, wydarzeń i sytuacji, ale także sytuacje trudne, stresowe i traumatyczne, takie jak śmierć bliskich, utrata dóbr materialnych, pogorszenie i utratę zdrowia, rozstania, przemijanie. Istnienie w świecie to także walka: o przetrwanie, lepszy standard, środki do życia, przezwyciężenie sytuacji konfliktowych w domu i pracy. Walka ze złym stanem zdrowia, osłabieniem, próby uwolnienia się z trudnych związków i relacji.

Reakcje wielu ludzi na to zmaganie się ze światem są dramatyczne – kryzys psychiczny, chroniczny stres, zespół stresu pourazowego, rozwój uzależnień, zachowania samobójcze.

Jednak zarówno potoczna obserwacja, jak i wyniki badań naukowych wskazują, że u jednych ludzi przeżywanie trudnych konfrontacji lub spotkań ze światem prowadzi do wystąpienia różnorodnych zaburzeń, a u innych zaburzenia nie występują. Przeciwnie – istnieją osoby, u których te traumatyczne zdarzenia uruchomiły zamiast rozpaczy i poddania się – wolę życia i nadzwyczajną odporność. 

Warto więc zapoznać się z niektórymi czynnikami mogącymi pośredniczyć w konfrontacji ze światem, zwanych zasobami osobistymi. Zapraszamy na cykl spotkań o charakterze wykładowo – dyskusyjnym.

Duch

Poprowadzi: ks. Krzysztof Naczk – teolog, psycholog, psychoterapeuta

Warsztaty „Duchowość w codzienności” są zaproszeniem do poszukiwania Bożej obecności w realiach współczesnego świata oraz próbą łączenia współczesnej wiedzy psychologicznej z dorobkiem chrześcijańskiej duchowości.

PROGRAM AKADEMII ZDROWIA

ŚRODY:

15.00 Warsztaty odkrywania osobistych zasobów – psycholog Dorota Kamrowska

16.00-18.00 Indywidualne konsultacje – dietetyk Karol Drywa

CZWARTKI:

17.00 Warsztaty ze św. Hildegardą – dietetyk Karol Drywa

18.00 Warsztaty kuchenne – dietetyk Karol Drywa

SOBOTY (raz w miesiącu):

11.00 – 13.00 Duchowość w codzienności – ks. Krzysztof Naczk

Tematy spotkań sobotnich:

Pułapki umysłu i techniki medytacyjne – 16 października 2021 (godz. 11.00-13.00)

Rola emocji i modlitwa serca – 6 listopada 2021 (godz. 11.00-13.00)

Dbanie o ciało i zdrowa asceza – 4 grudnia 2021 (godz. 11.00-13.00)

Zaspokajanie potrzeb i rozeznawanie duchowe – 29 stycznia 2022 (godz. 11.00-13.00)

Zasoby i praktykowanie wdzięczności – 26 lutego 2022 (godz. 11.00-13.00)

Zranienia życia i uzdrowienie wewnętrzne – 19 marca 2022 (godz. 11.00-13.00)

Dusza jako Twierdza wewnętrzna – 30 kwietnia 2022 (godz. 11.00-13.00)

Więź ze sobą i natchnienia wewnętrzne – 28 maja 2022 (godz. 11.00-13.00)

ROZPOCZĘCIE OD 6 PAŹDZIERNIKA!

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY:

SEKRETARIAT Centrum „Więź” w Starogardzie Gdańskim, ul. Wodna 4, tel. 886 598 267, email:

Koszt/miesięcznie:

1 zajęcia – 40 zł

2 zajęcia – 75 zł

3 zajęcia – 100 zł

4-5 zajęć – 120 zł

Zapraszamy!