Barbara Praclewska

barbarapEkonomista, księgowa, kierownik administracyjno-biurowy w CPP „Więź”.

Osoba Pierwszego Kontaktu – przyjmuje zgłoszenia i kieruje zainteresowanych do odpowiedniego specjalisty.

Ks. Krzysztof Naczk

xkrzysztofnDoktor teologii moralnej, psycholog, psychoterapeuta

Absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii oraz Szkoły Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył kurs podstawowy terapii systemowej prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Pracuje na Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną. Oferuje pomoc psychologiczną dla osób życia konsekrowanego oraz mężczyzn poszukujących swojej tożsamości. Zajmuje się również problemami z pogranicza duchowości i psychologii.

W CPP „Wieź” pełni funkcję dyrektora.

Ks. Sławomir Ałaszewski

xslawekDoktor teologii rodziny. Ukończył 2-letnie szkolenie z Systemowej Terapii Rodzin w Krakowskim Ośrodku Terapii.

Jest Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin Diecezji Pelplińskiej oraz formatorem Doradców Życia Rodzinnego, wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie oraz w Instytucie Formacji Kapłańskiej, animatorem Spotkań Małżeńskich.

W CPP „Więź” zajmuje się poradnictwem rodzinnym, spowiednictwem oraz pełni funkcję Z-cy dyrektora.

Katarzyna Topolska

katarzynatMagister psychologii oraz teologii, psychoterapeutka. Ukończyła kurs dla zaawansowanych z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię par i terapię rodziną.

Bogumiła Sankowska

bogumilasMagister pedagogiki, psychoterapeutka, doradca zawodowy. Ukończyła kurs dla zaawansowanych z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Prowadzi badania pedagogiczne, zajęcia indywidualne oraz grupowe z dziećmi i młodzieżą, indywidualne konsultacje pedagogiczne dla rodziców oraz warsztaty tematyczne.

Katarzyna Kulas

katarzynakMagister pedagogiki, psychoterapeutka – ukończyła kurs dla zaawansowanych z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Posiada doświadczenie w poradnictwie rodzinnym i wychowawczym, w działaniu interwencyjnym oraz profilaktycznym. Organizuje szkolenia we współpracy z różnymi instytucjami pomocowymi. Zajmuje się diagnozą, terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży oraz psychoterapią par i rodzin. Pomaga rodzicom po stracie dziecka.

Alicja Grabska

alicjagCertyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia (nr uprawnień 499).

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu Psychologii Klinicznej na Akademii Medycznej w Gdańsku oraz studia podyplomowe z zakresu Wychowania do Życia w Rodzinie na Uniwersytecie Gdańskim. Współzałożycielka i członek zespołu Ośrodka Terapii Kobiece Dusze.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, m.in. DDA (dla Dorosłych Dzieci Alkoholików). Pracuje w nurcie integracyjnym, które łączy różne podejścia w psychoterapii.

Anna Baranowska

Anna BaranowskaMagister filozofii i teologii, absolwentka Podyplomowego Studium Rodziny. W trakcie kończenia studiów licencjackich i doktoranckich z zakresu filozofii chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego Diecezji Pelplińskiej. Prowadzi zajęcia na Wydziale Teologicznym w Poznaniu oraz szkolenia dla Doradców Życia Rodzinnego w Diecezji Pelplińskiej. Członkini Stowarzyszenia Komunia Małżeństw. W Centrum „Więź” wraz z mężem zajmuje się poradnictwem rodzinnym, prowadzi doradztwo z zakresu seksualności małżonków oraz uczy metod rozpoznawania płodności wg prof. Rötzera.

Tomasz Baranowski

tbaranowski2Mediator rodzinny – absolwent Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie. Ukończył Studium Poradnictwa/Counselingu w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Zajmuje się poradnictwem psychologicznym dla osób, które przeżywają trudności życiowe, pragną rozwinąć własny potencjał oraz budować satysfakcjonujące relacje z innymi. Prowadzi mediacje małżeńskie w zakresie zarządzania konfliktami, kryzysami i sporami małżeńskimi. Wspiera efektywne porozumiewanie i poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania trudności w związkach. Prowadzi poradnictwo wychowawcze oraz konsultacje w zakresie życia seksualnego.

Magdalena Fiturska

Magdalena FiturskaPsycholog z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia podyplomowe z doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, oraz kurs I stopnia „Systemowe rozumienie rodziny” prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi udzielając im pomocy psychologicznej. Współpracuje także z rodzicami dzieci niepełnosprawnych wspierając ich w procesie wychowawczym, prowadząc grupę wsparcia i warsztaty podnoszące ich kompetencje wychowawcze. W Centrum „Więź” prowadzi konsultacje psychologiczne, poradnictwo wychowawcze, psychoterapię małżeńską i rodzinną.

Sylwia Sommer

SylwiaSommerPsycholog, socjoterapeutka. Ukończyła studia z psychologii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka dwuletniego Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz kursu podstawowego z terapii systemowej rodzin i szkolenia z „Terapii małżeństw i par w podejściu systemowym” prowadzonego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, które rozwija na stanowisku psychologa szkolnego w Zespole Szkół w Gminie Malbork (szkoła podstawowa i gimnazjum), gdzie zajmuje się również prowadzeniem grup socjoterapeutycznych. Ma doświadczenie również w pracy z osobami dorosłymi. W Centrum „Więź” zajmuje się konsultacjami psychologicznymi, psychoterapią indywidualną młodzieży i dorosłych oraz psychoterapią par, małżeństw i rodzin.

Katarzyna Sanocka

Katarzyna SanockaPsycholog, socjolog w trakcie doktoryzacji, trener, coach. Zainteresowana psychologią kobiecości, którą rozwija w Fundacji Kobieta z Brzuszkiem.

W Centrum „Więź” zajmuje się pomocą psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Joanna Bładzikowska

Absolwentka filologii polskiej i angielskiej UG. Ukończyła kurs dla terapeutów DMT (Dance/Movement Therapy) Polskiego Instytutu Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie oraz szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach 1st. w Centrum Rozwiązań w Toruniu. Uczestniczka Szkolenia Technik  Terapii Tańcem i Analizy Ruchu IBA w Warszawie. Ciągle rozwija się, jako praktyk i nauczyciel, od wielu lat uczestnicząc w  warsztatach pracy z ciałem i analizy ruchu ( m.in. metodą Alexandra, Ruchu Autentycznego, Feldenkraisa, Lowena, analizy ruchu Laban/ Bartenieff) oraz tańca ( m.in. flamenco, taniec orientalny, kontakt-improwizacja, taniec współczesny). Propaguje świadome podejście do ciała, ruchu i tańca widząc w tych obszarach wielki walor terapeutyczny i rozwojowy.

W CPP „Więź” prowadzi grupę rozwoju osobistego oraz warsztaty pogłębiające świadomość ciała.

Anna Zagłoba-Góralska

Psychoterapeutka, socjoterapeutka – uczestniczka szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim, psychologię kliniczną w ramach studiów podyplomowych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Jest dyplomowanym socjoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Odbyła pół roczny staż kliniczny w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim na oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości.

Obecnie jest uczestnikiem kursu terapeutycznego dla dzieci w paradygmacie psychodynamicznym prowadzonym przez Ośrodek Psychoterapii Mały Książę w Krakowie. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

W Centrum „Więź” zajmuję się terapią indywidualną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Interesuje się problematyką okresu dorastania oraz postępowaniem z dzieckiem w kryzysie.