Dorota Kamrowska

Dorota KamrowskaPsycholog, terapeutka pracująca w nurcie terapii systemowej oraz transkulturowej psychoterapii pozytywnej. Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziale geriatrycznym w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim, w Ośrodku Alzheimerowskim NZOS „Senior” w Sopocie, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim.
W Centrum „Więź” zajmuje się poradnictwem rodzinnym oraz terapią par i rodzin. Prowadzi zajęcia z psychologii w ramach Akademii 50+.

Ks. Krzysztof Naczk

xkrzysztofnDoktor teologii moralnej, psycholog, psychoterapeuta

Absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii oraz Szkoły Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył kurs podstawowy terapii systemowej prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Pracował na Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną. Oferuje pomoc psychologiczną dla osób życia konsekrowanego oraz mężczyzn poszukujących swojej tożsamości. Zajmuje się również problemami z pogranicza duchowości i psychologii.

W CPP „Wieź” pełni funkcję dyrektora.

Sylwia Plata

Sylwia_PlataPsycholog kliniczny. Ukończyła m.in. szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także kurs terapii systemowej indywidualnej, rodzinnej, par i małżeństw w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Na co dzień pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. Sposób pracy dostosowuje do problemu, który wnosi pacjent, integrując różne podejścia terapeutyczne.

Dorota Gorczyca

dorota_gorczycaMgr psychologii. Terapeuta rodzinny. Ukończyła dwuletnie szkolenie z zakresu Systemowej Terapii Rodzin prowadzone pod patronatem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 9 lat współpracuje z różnymi placówkami w zakresie prowadzenia Terapii Rodzin i Par.

Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży zdobyte w pracy w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim. Dodatkowo przez szereg lat – m.in. jako psycholog szkolny – zajmuje się indywidualną opieką i wsparciem psychologicznym dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, a także prowadzi zajęcia warsztatowe o charakterze psychoedukacyjnym dla rodziców i nauczycieli (np. Trening Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców lub Nauczycieli).

Małgorzata Chmielewska

malgo_chmielewskaPsychoterapeutka, certyfikowany terapeuta uzależnień. Ukończyła 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej, Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie. Prowadzi terapię indywidualną oraz konsultacje dla osób w kryzysach życiowych, relacyjnych, zmagających się z depresją i innymi zaburzeniami emocjonalnymi. Oferuje również pomoc w zakresie uzależnień. Prowadzi psychoterapię w modelu psychodynamicznym.

Ks. Rafał Barciński

xRafalBarcinskiDoktor teologii duchowości, od 2003r. ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, moderator rekolekcji ewangelizacyjnych dla osób z uzależnieniami, wykładowca teologii duchowości, kierownik duchowy. Ukończył Szkołę Wychowawców WSD przy Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

W Centrum „Więź” zajmuje się pomocą duchową, min. towarzyszeniem duchowym w rozeznawaniu powołania, poradnictwem duchowym w przezwyciężaniu problemów życiowych, kierownictwem duchowym, a także posługą spowiednika.

Iwona Suchanowska-Kowalczyk

suchanowska-kowalczykPsycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyła podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie. Jest również certyfikowanym terapeutą psychoterapii uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, gdzie przez wiele lat zajmowała się terapią osób uzależnionych od alkoholu oraz psychoedukacją ich rodzin. Prowadziła również psychoterapię indywidualną w jednej ze starogardzkich poradni zdrowia psychicznego. Pracuje w oparciu o teorię psychoanalityczną, oferując osobom dorosłym, zgłaszającym się po pomoc do Więzi, psychoterapię indywidualną oraz grupową.

Miłosława Peplińska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacyjnego. Kończy specjalizację z psychologii klinicznej. Mediator oraz terapeuta par i małżeństw w ujęciu systemowym. Posiada certyfikat terapeuty środowiskowego. Wykładowca psychologii w szkołach policealnych. Realizatorka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Zawodowo, od 2006 roku związana ze Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Od 4 lat pracuje na Oddziale Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć treningowych, psychoedukacyjnych, grup wsparcia, warsztatów i szkoleń.

W Centrum „Więź” prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną.