Iwona Czaja

Iwona CzajaPsycholog, terapeutka par i rodzin, certyfikowana trenerka. W trakcie specjalizacji z Seksuologii Klinicznej.

Pracująca w stylu integracyjnym, prowokatywnym oraz skoncentrowanym na Rozwiązaniach, w szczególności w kontekście relacji rodzinnych. Ukończyła szkolenia z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychologii pozytywnej, zrozumienia przemocy, wspierania rodzin i pedagogów w relacjach z dziećmi oraz I i II stopień Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest trenerem Familylab.

W Centrum „Więź” prowadzi terapię indywidualną, par i rodzin, wspiera rodziców po stracie dziecka, pracuje z osobami w kryzysie, konflikcie i po wydarzeniach traumatycznych. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego, terapeutyczne i edukacyjne.

Ks. Krzysztof Naczk

xkrzysztofnDoktor teologii moralnej, psycholog, psychoterapeuta

Absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii oraz Szkoły Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył kurs podstawowy terapii systemowej prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Pracuje na Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną. Oferuje pomoc psychologiczną dla osób życia konsekrowanego oraz mężczyzn poszukujących swojej tożsamości. Zajmuje się również problemami z pogranicza duchowości i psychologii.

W CPP „Wieź” pełni funkcję dyrektora.

Ks. Wiesław Badaszek

Ukończył Szkołę Opieki Duszpasterskiej na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie bioetyki na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu.

Obecnie na studiach podyplomowych z psychoonkologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pełni funkcję kapelana Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.

W Centrum „Więź” prowadzi poradnictwo duchowe oraz konsultacje w zakresie bioetyki.

Alicja Kreft

Psycholog, pedagog, terapeuta. Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, studia magisterskie z pedagogiki oraz licencjat z pracy socjalnej na Uniwersytecie Gdańskim, a także szkolenia z zakresu: Systemowej Terapii Rodzin, Pomocy psychologicznej w kryzysie, Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, Mediacji, Interwencji kryzysowej. Posiada uprawnienia trenerskie do szkolenia podnoszącego kompetencje wychowawcze rodziców. Doświadczenia zawodowe zdobyła podczas wieloletniej pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Punkcie Interwencji Kryzysowej.

W Centrum “Więź” zajmuje się poradnictwem rodzinnym i wychowawczym, prowadzi konsultacje psychologiczne oraz warsztaty umiejętności rodzicielskich.

India Zwolakiewicz

Psycholog, Psychotraumatolog, Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, Terapeuta Uzależnień i Współuzależnienia w trakcie certyfikacji, Specjalista interwencji kryzysowej.

Ukończyła dodatkowo liczne szkolenia, kursy terapeutyczne i studia podyplomowe z zakresu pomagania (m.in. Psychologię Kliniczną, Psychotraumatologię, Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie).

Aktualnie w pracy zawodowej koncentruje się w szczególności na skutkach traumatycznych doświadczeń.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowisku psychologa w szpitalu oraz kilku instytucjach pomocy społecznej.  W Centrum „Więź” prowadzi psychoterapię dorosłych, dzieci              i młodzieży.