WARSZTATY RELAKSACYJNE

Proponujemy cykl spotkań dla wszystkich, którzy pragną:

  • poznać swój styl zachowania w sytuacji stresu
  • nauczyć się, jak efektywnie odpoczywać
  • poznać techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  • nauczyć się praktycznych sposobów relaksacji
  • wyciszenia, odprężenia, redukcji napięcia

Warsztaty obejmują cykl 5 spotkań trwających 1,5 godziny.
CENA: 100 zł
TERMIN: czwartki 18.00 – 19.30
POCZĄTEK: po utworzeniu się grupy
ZAPISY: tel. 730 133 582

WARSZTATY DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH I KOMUNIKACJI W RODZINIE

Proponujemy cykl spotkań dla rodziców, dla których ważna jest refleksja dotycząca wychowania. Warsztaty przeznaczone są dla osób, które chcą się doskonalić w roli rodzica lub mają konkretne problemy wychowawcze. Oferujemy kameralną atmosferę w małej grupie. Spotkania prowadzą specjalistki zajmujące się na co dzień terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży oraz psychoterapią par i rodzin: Katarzyna Topolska, Katarzyna Kulas, Bogumiła Sankowska.

Warsztaty obejmują cykl 10 spotkań trwających 2 godziny.
CENA: 300 zł (400 zł para rodziców)
TERMIN: czwartki 18.00 – 20.00
POCZĄTEK: po utworzeniu się grupy
ZAPISY: tel. 730 133 582

WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI Z ZESPOŁEM NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ (ADHD)

Kłopoty z koncentracją uwagi, problemy z impulsywnością i nadruchliwością często są mylone z „niegrzecznym, złym” zachowaniem dziecka. Dlatego też jednym z podstawowych zasad pracy z dzieckiem z ADHD jest uświadomienie rodzicom, że objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej nie są winą dziecka, jego rodziców czy nauczycieli. Dziecko z ADHD ma osiągać te same cele, co jego rówieśnicy, ale przy większym nakładzie własnej pracy i dorosłych (rodziców i nauczycieli).

Warsztaty obejmują cykl 10 spotkań trwających 2 godziny.
CENA: 400 zł (500 zł para rodziców)
TERMIN: czwartki 18.00 – 20.00
POCZĄTEK: po utworzeniu się grupy
ZAPISY: tel. 730 133 582